VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2021 > Vuosi 1 > Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät (SH00BC26)

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC26
OPS: SH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2021-1A1.8.2021 – 31.12.2021Tiina JärveläSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3002SA2021-1B1.8.2021 – 31.12.2021Tiina JärveläSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3003TH2021-1A1.8.2021 – 31.12.2021Suvi KallioSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3004SH2021-1A1.8.2021 – 31.7.2022Eila RasivirtaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3005SH2021-1B1.8.2021 – 31.7.2022Heli LatvalaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3006SH2021-1CK1.1.2022 – 31.7.2022Tiina JärveläSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3007SH2021-1DK1.1.2022 – 31.7.2022Eila RasivirtaSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3008SH2021V-1K1.1.2022 – 31.7.2022Eila RasivirtaSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3009SH2021-1C1.8.2021 – 31.7.2022Eila RasivirtaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
-Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa
-Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon porrasteisuuden, eri palveluyksiköiden tehtävät osana hoito- ja palveluketjua
-Tietää, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiolla ja yhteistoiminnalla tarkoitetaan ja mitä se tarkoittaa tulevan ammatin näkökulmasta
-Tuntee ohjaavan lainsäädännön pääpiirteissään
-Tietää mitä palveluohjauksella tarkoitetaan
-Tuntee palvelutarpeen arvioinnin prosessin
-Tiedetään mitä kustannustietoisuudella ja taloudellisella työskentelytavalla tarkoitetaan
-Ymmärtää sisäisen yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toimintatavan
-Osaa sosiaali- ja terveysalan työn yhteiset eettiset periaatteet

Opiskelijan työmäärä

81h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltävien opintojen vaatimusta.

Sisältö

-sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
-palvelujen tarjoajat ja niiden yhteistoiminta
-sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito
-lainsäädäntö ja muu ohjaus palvelujen tuottamisessa
-sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisten toimenpideohjelmat
-laatu ja vaikuttavuus
-palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi
-kustannustietoisuus
-taloudellinen työskentely
-yrittäjälähtöinen toimintatapa
-sosiaali- ja terveydenhuollon ammattieettiset ohjeet

Aluevaikuttavuus

Hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän alueellisesti pääpiirteissään.

Kansainvälisyys

Ymmärtää kansainväliset vaikutteet ja haasteet järjestelmälle ja tuntee EU:n vaikutukset järjestelmälle.

Opiskelumateriaali

Laaksonen, H., Laitinen, H., Hiilamo, H., Hautaviita, P., Hyvärinen, H. & Vänni, K. 2020. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. 1. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Osat 1, 2 ja 3 (myös verkkokirjana)
Opettajien ilmoittama materiaali.


Takaisin