VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2017 > Vuosi 3

Sosionomikoulutus (SA 2017)

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Alku: 1.8.2017
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2019-2020)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
SAPA0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT24
SAPA0100AMMATILLISUUDEN KEHITTYMINEN3
SAPA0104Ammatillinen kasvu IIIx1
SAPA0106Sosiaalialan ammattietiikkax2
SAPA0500ASIAKASTYÖN OSAAMINEN5
SAPA0508Sosiaaliturvax5
SAPA0600LAINSÄÄDÄNTÖ JA ESIMIESTYÖN OSAAMINEN7
SAPA0602Hyvinvointiyrittäjyys ja projektityöx4
SAPA0603Esimiesosaaminenx3
SAPA0700TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN9
SAPA0702Tutkimustoiminta IIx6
SAPA0703Kehittäminen ja laadunhallintax3
 
SAVA0000VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT23
SAVA0100SYVENTÄVÄT OPINNOT
SAVA0101Rikosseuraamusalan työx3
SAVA0102Varhaiskasvatuksen pedagogiikkax5
SAVA0103Korjaava lastensuojelutyöx5
SSAS0113Nuorisotyöx3
SAVA0104Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminenx5
SAVA0105Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyön syventävät opinnotx5
SAVA0106Oppilashuoltotyöx5
SAVA0107Terapeuttiset menetelmätx3
SAVA0108Vammaistyön syventävät opinnotx5
 
SSAV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
SSAO0000OPINNÄYTETYÖ15
SA00BB47Opinnäytetyö