VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2017 > TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN (SAPA0700)

TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAPA0700
OPS: SA 2017
Taso: Sosionomi (AMK)
Laajuus: 12 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
* tutkimuksen tekemisen periaatteet ja tieteen kriteerit
* laadullisen ja määrällisen tutkimuksen tekemisen periaatteet
* tutkimuksen raportoinnin, kielen ja lähteidenkäytön
* laadun ja toiminnan kehittämisen keskeiset periaatteet


Takaisin