VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2017 > Vuosi 3 > Terapeuttiset menetelmät (SAVA0107)

Terapeuttiset menetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAVA0107
OPS: SA 2017
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3S-SA-3A, S-SA-3B2.9.2019 – 22.12.2019Ahti NymanSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
­ ymmärtää terapiatyön periaatteet ja tavoitteet ja tutustuu erinäisiin terapeuttisiin menetelmiin
­ osaa käyttää joitakin terapeuttisia menetelmiä oman ammatillisen osaamisensa tukena.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 80h, josta luento-opetusta sekä harjoitustunteja 33h.

Sisältö

Tutustutaan erilaisiin terapeuttisiin lähestymistapoihin ja syvvennytään johonkin työtapaan esim. ratkaisukeskeiseen terapiaan. Opetellaan käyttämään terapiamenetelmän työvälineitä harjoitustunneilla.

Opiskelumateriaali

Fuhrman , B.&Ahola, T.(2012). Ongelmista ratkaisuihin., Mattila, A. 2006. Näkökulman vaihtamisen taito.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja työmentelmien harjoitukset

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
­ käyttää ohjatusti terapeuttisia menetelmiä asiakaslähtöisesti osana omaa työtä

Taso 3: Opiskelija osaa
­ soveltaa terapeuttisia menetelmiä asiakaslähtöisesti osana omaa työtä

Taso 5: Opiskelija osaa
­ valita ja soveltaa terapeuttisia menetelmiä asiakaslähtöisesti osana omaa työtä

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen tehtävä


Takaisin