VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2017 > Vuosi 3 > Oppilashuoltotyö (SAVA0106)

Oppilashuoltotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAVA0106
OPS: SA 2017
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
2S-SA-3A, S-SA-3B6.1.2020 – 24.5.2020Riku Niemistö, Susanna WeberSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
­ koulun oppilashuoltotyön tavoitteet
­ valita ja toimia opiskelijalähtöisesti moniammatillisessa verkostossa
­ oppilashuoltotyöhön esikoulusta II asteelle
­ soveltaa yksilöllistä ja yhteisöllistä opiskelijahuoltoa opiskelijalähtöisesti
­ arvioida ennaltaehkäisevän työn ja oppilashuollon työn vaikutusta lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä
­ kehittää koulun oppilashuoltotyötä yhdessä verkostotoimijoiden kanssa

Sisältö

• esikoulusta II asteelle
• yksilöllinen oppilashuolto - yhteisöllinen oppilashuolto
• oppilashuollon palvelujärjestelmä
• monialainen oppilashuolto
• oppilashuollon suunnitelmat
• oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
• monikulttuurisuus ja integraatio kasvatusyhteisössä

Opiskelumateriaali

Wallin, Aila 2011. Sosiaalityö koulussa. Avaimia hyvinvointiin.
Perälä Marja-Leena, Hietanen - Peltola Marke, Halme Nina, Kanste Outi, Pelkonen Marjaana, Peltonen Heidi, Huurre Taina, Pihkala Jussi ja Heiliö Pia-Liisa. 2015. Monialainen opiskeluhuolto ja sen johtaminen.
Mahkonen, Sami 2014. Uusi oppilashuoltolaki työvälineenä.
Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö. Soveltamisohje. Kuntainfo 13a/2015.
Kurki Leena, Nivala Elina ja Sipilä-Lähdekorpi Pirkko. 2006. Sosiaalipedagoginen sosiaalityö koulussa.
Opettajan ilmoittama materiaali

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
­ toimia ryhmän jäsenenä annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Taso 3: Opiskelija osaa
­ koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa.

Taso 5: Opiskelija osaa
­ toimia vastuullisesti ja itsenäisesti monialaisessa ryhmässä hyödyntäen alan teoriaperustaa ja hyväksi havaittuja työmenetelmiä.


Takaisin