VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2017 > Vuosi 3 > Vammaistyön syventävät opinnot (SAVA0108)

Vammaistyön syventävät opinnot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAVA0108
OPS: SA 2017
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
2S-SA-3A, S-SA-3B2.9.2019 – 22.12.2019Satu LaaksoSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
­ edistää vammaisen henkilön osallisuutta erilaisilla työmenetelmillä ja hyödyntää työssään uusinta tutkimustietoa.
­ ymmärtää vammaispolitiikan merkityksen toimintaa määrittelevänä tekijänä.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 135h, josta kontaktiopetusta ja kenttätyöskentelyä 55h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Perus- ja aineopinnot

Sisältö

• Vammaispolitiikka paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
• Vammaisten ihmisten osallisuus sekä osallisuutta lisäävät työmenetelmät
• Asiakkaiden kokemukset osallisuudesta
• Vammaistyön tutkimus
• Työmenetelmien tutkimuksellinen perusta
• Monikulttuurisuus vammaistyössä

Aluevaikuttavuus

Ajankohtaisten uudistusten soveltaminen kentällä, tutkimus

Kansainvälisyys

Kansainvälinen vammaispolitiikka

Opiskelumateriaali

Tutkimusaiheeseen liittyvä ajankohtainen materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Orientoivia luentoja, kenttätutkimus, seminaari

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija
­ ymmärtää vammaispolitiikan merkityksen vammaispalveluissa ja osaa käyttää työmenetelmiä itsenäisesti, asiantuntevasti ja asiakaslähtöisesti Opiskelija ymmärtää osallisuuden merkityksen.

Taso 3: Opiskelija osaa
­ soveltaa vammaispoliittisia linjauksia sekä muuta tietoa laaja-alaisesti ja asiantuntevasti osallisuuden tukemisessa. Menetelmien käyttö perustuu kriittisen harkintaan.

Taso 5: Opiskelija osaa
­ analysoida, arvioida ja toteuttaa osallisuutta tukevaa toimintaa asianmukaisilla työmenetelmillä asiakaslähtöisesti ja vammaispoliittisten linjausten mukaisesti.

Arviointimenetelmät

Yksilöllisesti tai pareittain tehty kirjallinen raportti


Takaisin