VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2017 > Vuosi 3 > Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyön syventävät opinnot (SAVA0105)

Päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyön syventävät opinnot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAVA0105
OPS: SA 2017
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
2S-SA-3A, S-SA-3B2.9.2019 – 24.5.2020Outi VekaraSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- syventää osaamistaan päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyössä ja osallistuu alan kehittämistyöhön.
- Hallitsee palvelujärjestelmän ja tutustuu kansallisiin linjauksiin ja ohjelmiin.
- Osaa tukea ja arvioida asiakkaan osallisuutta tämän omassa kuntoutusprosessissaan

Opiskelijan työmäärä

Opettajan jakson alussa ilmoittama työmäärä

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Päihde- ja mielenterveystyön haasteet yhteiskunnassa ja sosiaalialalla. Alan ajankohtainen kehittämistyö ja yhteiskunnallisen integraation edistäminen.
• Päihde- ja mielenterveystyön kansalliset linjaukset ja paikalliset suunnitelmat; politiikka
• Palvelujärjestelmä/palvelutarpeet
• Lainsäädäntö
• Asiakkaiden osallisuus

Aluevaikuttavuus

Kehittää osaamista toimia päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyössä alueellisesti

Kansainvälisyys

Kehittää osaamista toimia päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyössä globaalisti

Opiskelumateriaali

Opettajan jakson alussa ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opettajan jakson alussa ilmoittamat menetelmät

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelija osaa
- organisoida, toteuttaa ja arvioida kehittämisprojektin, joka edistää päihde- ja mielenterveystyön kehityksen ja palvelujen käyttäjien tilanteen.
- suunnitella, arvioida, perustella ja kehittää omaa toimintaansa ja ammatillista kasvuaan.
- toimia vastuullisesti ja ammattieettisesti koko kehittämisprojektityön aikana.
Taso 3: Opiskelija
- syventää tietämystään päihde- ja mielenterveysongelmista kehittämisprojektissa.
- osaa arvioida tietämykseensä perustuen projektin toteutusta ja omaa ammatillista kasvuaan
- osaa valita ja soveltaa malleja kriittisesti ja asiakaslähtöisesti käytännön kehittämistoiminnassa.
Taso 1: Opiskelija
- tietää päihde- ja mielenterveystyön palvelurakenteen ja osaa käyttää alan tietoperusta laaja-alaisesti eri tilanteissa..
- osallistuu kehittämisprojektiin ja osaa käyttää malleja asiakaslähtöisesti käytännön kehittämistoiminnassa.

Arviointimenetelmät

Opettajan jakson alussa ilmoittamat arviointimenetelmät


Takaisin