VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2014V

Sosionomikoulutus (SA 2014V)

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Opetusmuoto: Yhdistetty ilta + monimuoto
Alku: 1.1.2015
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi123OP
 
SSAP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT122
SSAP0100Opiskelu sosionomiksi10
SSAP0101Opiskelu sosiaalialalla3
SSAP0102Kirjallinen viestintä2
SSAA0103Ihmisen sosialisaatio5
SSAP0200Sosionomina yhteiskunnassa15
SSAP0201Yhteiskunnan toiminta5
SSAP0202Ihminen asiakkaana ja toimijana työyhteisössä5
SSAA0203Ihminen oppijana ja ryhmän jäsenenä5
SSAA0300Sosionomina maailmassa14
SSAA0301Sosiaalialan ammattietiikka4
SSAA0302Sosiaalialan organisaatio- ja toimintakulttuurit5
SSAP0303Kulttuurit ihmisen arjessa ja yhteiskunnan toiminnassa3
SSAP0304Sosiaalialan ruotsi I2
SSAA0400Ihmisenä elämänkaaren eri vaiheissa10
SSAA0401Varhaiskasvatus4
SSAA0402Erityispedagogiikka4
SSAA0403Ensiapu ja poikkeusolot2
SSAA0500Monikulttuurinen asiakastyö17
SSAA0501Sosiaaliset haasteet eri elämäntilanteissa9
SSAA0502Asiakastyön työmenetelmät6
SSAP0602Sosiaalialan ruotsi II2
SSAA0600Ammatillinen kasvu asiakastyössä12
SSAA0601Vammaistyö3
SSAA0602Päihdetyö3
SSAA0603Mielenterveystyö2
SSAA0604Kriminaalityö2
SSAA0605Sosiaalialan lääketieto2
SSAA0700Kuntouttavat työmenetelmät17
SSAA0702Kuntouttava työ6
SSAA0703Sosiokulttuurinen työ3
SSAA0704Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen3
SSAP0503Sosiaalialan englanti3
SSAP0703Asiantuntijaviestintä2
SSAA0810Asiakaslähtöiset palvelujärjestelmät13
SSAA0801Sosiaalialan keskeinen lainsäädäntö4
SSAA0804Esimiestyö ja laadunhallinta6
SSAA0803Sosiaaliturva3
SSAA0910Tutkimus ja kehittäminen14
SSAA0901Tutkimustoiminta I4
SSAA0904Tutkimustoiminta II ja projektityö8
SSAA0905Tutkimuksen soveltaminen2
 
SSAS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT18
SSAS0301International aspects on health and welfare18
SSAS0310Civilian Crisis Management and Capacity Building4
SSAS0311Welfare Models in International Perspective4
SSAS0312Act on the Status and Rights of Clients and Patients2
SSAS0313Welfare and Health Promotion in Finland2
SSAS0314Migration3
SSAS0315Sosiaalipalvelutyön ohjaaminen3
SSAS0101Lapsi-, nuoriso- ja perhetyö18
SSAS0110Sosiaalipalvelutyön ohjaaminen3
SSAS0111Varhaiskasvatuksen pedagogiikka3
SSAS0112Lastensuojelun syventävät opinnot3
SSAS0113Nuorisotyö3
SSAS0114Luovat menetelmät3
SSAS0115Lasten- ja nuorten mielenterveys3
SSAS0201Sosiaalipalvelutyö18
SSAS0210Sosiaalipalvelutyön ohjaaminen3
SSAS0211Toimeentulotuki2
SSAS0212Luovat asiakastyön menetelmät3
SSAS0213Päihde- ja mielenterveystyön syventävät opinnot2
SSAS0214Sosiaalipalvelutyön kehittäminen2
SSAS0216Monikulttuurisen työn syventävät opinnot2
SSAS0217Vanhustyön syventävät opinnot2
SSAS0215Vammaistyön syventävät opinnot2
 
SSAV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
SSAH0000HARJOITTELU45
SSAH0001Perehtyminen asiakkuuteen9
SSAH0002Sosiaalialan asiakastyö11
SSAH0003Hyvinvointipalvelujen johtaminen11
SSAH0004Suuntaava harjoittelu14
 
SSAO0000OPINNÄYTETYÖ15