VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2014V > Vuosi 1 > Vammaistyö (SSAA0601)

Vammaistyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAA0601
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2014V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2015)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Långsjö, Kati
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2015

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
11S-SA-1VK31.8.2015 – 19.12.2015Kati LångsjöSuomi14.8.2015 – 13.10.2015
12S-SA-2A1.9.2015 – 19.12.2015Kati LångsjöSuomi21.8.2015 – 13.9.2015
13S-SA-2B1.9.2015 – 19.12.2015Kati LångsjöSuomi21.8.2015 – 13.9.2015

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2018-2019.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy vammaisuuden ja vajaakuntoisuuden yleisimpiin ilmenemismuotoihin sekä vammaistyön periaatteisiin, menetelmiin ja lainsäädäntöön. Opiskelija saa valmiuksia työskennellä vammaisten ja heidän perheidensä kanssa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 tuntia, josta kontaktiopetusta 39 tuntia ja itsenäistä opiskelua 42 tuntia. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Vammaisuus ja vajaakuntoisuus ilmiöinä. Vammaisten ja vajaakuntoisten asema yhteiskunnassa. Vammaisuuden kokeminen ja kohtaaminen. Vammaisuus ja vajaakuntoisuus yksilön ja perheen kriisinä. Vammaispalvelut ja erityishuolto. Vammaispalveluihin liittyvä lainsäädäntö.

Opiskelumateriaali

Malm, M. et al. 2004. Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. Helsinki. Vehmas, Simo 2005. Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetus, harjoituksia, vierailukäyntejä

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelijalla on näkemyksiä vammaisuuteen liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta ja hän osaa nähdä eri tutkimussuuntauksien vaikutuksen yhteiskunnallisessa vammaiskeskustelussa.
Taso 3: Opiskelija osaa soveltaa tietämystään vammaisetuuksista asiakastapauksiin. Opiskelija osaa soveltaa esteettömyyteen ja osallisuuteen liittyviä periaatteita käytännön tasolla.
Taso 1-2: Opiskelija osaa etsiä tärkeimmät yhteiskunnan tuen muodot vammaisille ja pitkäaikaissairaille sekä tunnistaa heidän tuen tarpeitaan yhteiskunnassa.

Arviointimenetelmät

Harjoituksiin ja ryhmätöihin osallistuminen, kirjallinen tehtävä tai tentti.


Takaisin