VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 2

Konetekniikan koulutus (KT 2023V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
KT2023V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT55
KT2023V-1002Yleiset perusopinnot20
KT2023V-1003Opinnot ja perusvalmiudet5
IK00BE72Tietotekniikkax5
KT2023V-1004Kielet ja viestintä5
IK00BE70Tekniikan englantix5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
KT2023V-1005Matematiikka5
IK00BE74Analyysix5
KT2023V-1006Luonnontieteet5
IK00BE76Sähkö ja värähtelyfysiikkax5
KT2023V-1007Ammatilliset perusopinnot35
KT2023V-1008Johtaminen ja yritystoiminta5
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteetx5
KT2023V-1010Koneen suunnittelu ja tuotekehitys15
IKTA25013D Modeling and Product Lifecycle Managementx5
IKTA2503Statiikka ja lujuusoppix5
IKTA2506Koneenelimetx5
KT2023V-1011Mekatroniikka5
IKA0608Koneautomaatio 2x5
KT2023V-1012Valmistustekniikka10
IKTA2705Digitaalinen valmistus (DM)x5
IKTA2706Konepajatekniikan laboraatiotx5
 
KT2023V-1024OPINNÄYTETYÖ15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät