VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 2 > Digitaalinen valmistus (DM) (IKTA2705)

Digitaalinen valmistus (DM)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA2705
OPS: KT 2023V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012KT2023-2A, KT2023-2B, KT2023-2C, KT2023-2D3.9.2024 – 20.12.2024Juho PölönenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3013KT2023V-2A, KT2023V-2B3.9.2024 – 15.12.2024Juho PölönenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa digitaalisen valmistusjärjestelmän ydinperiaatteen, jossa 3D suunnittelu- ja simulointiohjelmistot mahdollistavat rinnakkaiset tuotesuunnittelu- ja tuotantoprosessien hallinnan ja toteutuksen siirtymisen virtuaalimaailmasta todellisuuteen. Opiskelija perehtyy valmistettavien osien mittaamisen teoriaan.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 60 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 75 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IKTA2501 3D-modeling and Product Lifecycle Management.

Sisältö

Tuotantoprosessin simulointi projektinhallintaohjelmistolla. Tuotteen valmistuksen ohjelmointi ja simulointi 3D-CAM ohjelmalla. Tuotteiden konepajatekniset mittausmenetelmät ja järjestelmän laaduntuottokyvyn arviointi.

Opiskelumateriaali

Opetusmoniste.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja ja ohjelmointiharjoituksia.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Koe. Harjoitustyöt.


Takaisin