VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 4

Konetekniikan koulutus (KT 2023V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
KT2023V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT15
KT2023V-1002Yleiset perusopinnot15
KT2023V-1004Kielet ja viestintä15
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
 
KT2023V-1013SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
KT2023V-1014Konetekniikka25
KT2023V-1015Suunnittelutekniikat5
IKTS5103Simultaanisuunnittelu ja projektinhallintax5
KT2023V-1016Robottiautomaatio5
IKTS5302Robottitekniikkax5
KT2023V-1017Tuotantoteknologiat15
IKTS5201Valmistusteknologiatx5
IK00BF00Tuotannon ohjaus ja kunnossapitox5
IZV0034Lisäävä valmistusx5
KT2023V-1018Process and Project Management25
KT2023V-1019Liiketoiminnan kehittäminen5
IK00BF07Liiketoimintaprosessin kehittämisprojektix5
KT2023V-1020Asiakasymmärryksen kehittäminen5
IEYS2001Tuuli- ja aurinkovoimax5
KT2023V-1021Energy project development15
IKTS4102Project Marketingx5
IK00BE85Cost and Project Finance in Energy Businessx5
IKTS4111Project in Energy Systemsx5
 
KT2023V-1022VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
IX00BF13Kunnossapitotekniikkax5
IX00BF14Kunnossapidon tietotekniikkax5
 
KT2023V-1024OPINNÄYTETYÖ15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitusx3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutusx6
OP00BO49AMK-opinnäytetyö, päätösvaihex6