VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 4 > Valmistusteknologiat (IKTS5201)

Valmistusteknologiat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS5201
OPS: KT 2023V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Elomaa, Sami
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee eri modernit valmistusmenetelmät ja –järjestelmät sekä oppii ottamaan huomioon niiden vaatimukset tuotteen teknisessä ja taloudellisessa suunnittelussa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 65 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 70 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IKTA2703 3D CAM Programming.

Sisältö

Työstökoneiden kehittyneet ohjelmointirakenteet ja -yhdistelmät.

Opiskelumateriaali

Opetusmoniste.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Tentti.


Takaisin