VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 4 > Lisäävä valmistus (IZV0034)

Lisäävä valmistus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IZV0034
OPS: KT 2023V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hirvonen, Osku
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tärkeimmät lisäävän valmistuksen termit, menetelmät, materiaalit ja säännöt.
Opiskelija oppii suunnittelemaan kappaleita DfAM-periaatteilla ja valitsemaan kullekin kappaleelle parhaiten soveltuvan valmistusmenetelmän ja materiaalin

Opiskelijan työmäärä

135h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

3D-mallinnuksen perusteet tai vastaava.

Sisältö

Lisäävän valmistuksen termit, menetelmät ja materiaalit
Lisäävään valmistukseen liittyvät suunnittelusäännöt

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja projektit

Arviointikriteerit

1 - Opiskelija tuntee aiheen perusteet ja osaa ohatusti hyödyntää kurssilla opetettuja asioita
3 - Opiskelija tuntee aiheen ja osaa iktsenäisesti hyödyntää kurssilla opetettuja asioita
5 - Opiskelija tuntee aiheen perusteellisesti ja osaa itsenäisesti soveltaa kurssilla opetettuja asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustyöt, jatkuva näyttö


Takaisin