VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 3

Konetekniikan koulutus (KT 2023V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
KT2023V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT30
KT2023V-1002Yleiset perusopinnot5
KT2023V-1004Kielet ja viestintä5
IK00BE69Viestintäx5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
KT2023V-1007Ammatilliset perusopinnot25
KT2023V-1008Johtaminen ja yritystoiminta5
IKTP1121Leading People and Productionx5
KT2023V-1009Energia- ja ympäristötekniikka5
IEYX1004Kestävä kehitys ja kiertotalousx5
KT2023V-1010Koneen suunnittelu ja tuotekehitys10
IK00BF04Tuotekehitysx5
IK00BF05Projektinhallinta ja projektityöx5
KT2023V-1011Mekatroniikka5
IKA0405Robotiikkax5
 
KT2023V-1013SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT40
KT2023V-1014Konetekniikka20
KT2023V-1015Suunnittelutekniikat10
IKTS11013D-tuotesuunnittelu (NX)x5
IKTS1115Konstruktiotekniikka DFMAAx5
KT2023V-1016Robottiautomaatio10
IKTS5303Robotiikan etäohjelmointi ja simulointix5
IKTS2213Automaatiojärjestelmätx5
KT2023V-1018Process and Project Management20
KT2023V-1019Liiketoiminnan kehittäminen10
IK00BF06Johtaminen ja toiminta virtuaaliympäristöissäx5
IKTS6104Innovaatiot ja kehittäminenx5
KT2023V-1020Asiakasymmärryksen kehittäminen10
IK00BF08Datan analysointi ja hyödyntäminenx5
IK00BF09BtB markkinointi ja palvelumuotoilux5
 
KT2023V-1024OPINNÄYTETYÖ15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät