VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 3 > Kestävä kehitys ja kiertotalous (IEYX1004)

Kestävä kehitys ja kiertotalous

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYX1004
OPS: KT 2023V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Laitinen, Asseri
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteet sekä merkitykset globaalisti. Hän ymmärtää kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteet tämän hetken ja tulevaisuuden yhteiskunnassa sekä globaalit syyt kestävän kehityksen ja kiertotalouden takana.

Opiskelija osaa kiertotalouden liiketoimintamallit sekä kestävän kehityksen osa-alueet. Opiskelija osaa soveltaa kiertotalouden ja kestävän kehityksen konsepteja liiketoiminnassa.

Sisältö

Resurssien niukkuus. Kestävän kehityksen osa-alueet.
Kiertotalous ja sen liiketoimintamallit. Kiertotalous ja kestävä kehitys käytännön liiketoiminnassa.

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali, Sitran kiertotalousjulkaisut.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityö toimeksiantajan aiheesta.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat.
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita.
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita.

Arviointimenetelmät

Projektityö, projektin hallinta, itsearviointi, ryhmäarviointi.


Takaisin