VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 3 > Robotiikan etäohjelmointi ja simulointi (IKTS5303)

Robotiikan etäohjelmointi ja simulointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS5303
OPS: KT 2023V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Billing, Mika
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa luoda 3D-ympäristöön robotisoidun tuotantosolun, sekä ohjelmoida ja simuloida sen avulla oikeaa robottia. Lisäksi hän saa käsityksen automaattisen kokoonpanon vaatimuksista ja mahdollisuuksista.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 135 h, mistä
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 60 h
- itsenäistä opiskelua 75 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Robottisolujen etäohjelmointiympäristöt, simulointi. Automaattinen kokoonpano. Projektina toteutettava tuotteen kokoonpano virtuaali- ja realiympäristössä.

Opiskelumateriaali

Robottivalmistajien dokumentaatio ja muu jaettava materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja projektin toteutus.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Projektin tulokset. Arvosana muodostuu jatkuvasta näytöstä ja Projektin lopputraportista.


Takaisin