VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 3 > Robotiikka (IKA0405)

Robotiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKA0405
OPS: KT 2023V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Billing, Mika
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy teollisuusrobottien tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön ja ohjelmointiin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 60 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 75 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IKA0404 Koneautomaatio

Sisältö

Teollisuusrobottien toteutustavat ja rakenteet; turvallisuus; käyttökohteet ja oheislaitteet; ohjelmointi ja simulointi.

Opiskelumateriaali

Suomen Robotiikkayhdistys. Robotiikka, Talentum.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja ja laboratorioharjoituksia.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Tentti, laboratorioharjoitukset.


Takaisin