VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 2 > Tietotekniikka (IK00BE72)

Tietotekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IK00BE72
OPS: KT 2023V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Vikström, Thomas
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee ohjelmoinnin perusperiaatteet ja osaa kirjoittaa lyhyitä ohjelmia jollain yleiskäyttöisellä ohjelmointikielellä (esim. Python).
- Opiskelija osaa hyödyntää verkossa olevia alustoja, liittyen esim. tekoälyyn, konenäköön jne.

Sisältö

Ohjelmoinnin peruselementit: muuttujat, lausekkeet, ehtolause, toistolauseet, taulukot ja merkkijonot.
Soveltuva tekoäly: konenäkö, ääneentunnistus, liikkuvuusanturien signaalien tunnistus

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja harjoitustyöt.
Tekoälyn osuudessa projekti.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, harjoitustyöt, projekti ja tentti.


Takaisin