VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 2 > Konepajatekniikan laboraatiot (IKTA2706)

Konepajatekniikan laboraatiot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTA2706
OPS: KT 2023V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012KT2023-2A, KT2023-2B, KT2023-2C, KT2023-2D7.1.2025 – 30.4.2025Anssi YppäriläSuomi1.12.2024 – 13.1.2025
3013KT2023V-2A, KT2023V-2B3.3.2025 – 17.5.2025Anssi YppäriläSuomi1.12.2024 – 13.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija havaitsee suunnittelun merkityksen tuotteen valmistettavuuteen ja valmistuskustannuksiin. Opiskelija osaa käyttää tavallismpia konepajateknisiä mittavälineitä. Opiskelija osaa määrittää järjestelmän laaduntuottokyvyn.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä. Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 60 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 75 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IKTA2705 Digital Manufacturing (DM)

Sisältö

Työstökoneen käyttötavat ja toiminnot, CAM-ohjelmien siirto ja muokkaus sekä tarkistus työstökoneella. Ryhmäkohtaisena harjoitustyönä suunnitellaan, valmistetaan ja mitataan tekninen tuotekokonaisuus ja arvioidaan järjestelmän laaduntuottokyky.

Opiskelumateriaali

Opetusmoniste.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Suppeat luennot ja laboratoriotöitä.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Arviointimenetelmät

Laboratoriotyöt ja raportti.


Takaisin