VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sähkösuunnittelun sovelluksia (IST8003)

Sähkösuunnittelun sovelluksia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST8003
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SAT 2022 / 2022M / 2022V / 2023 / 2024 / 2024V
ST 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 / 3 (2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026 / 2026-2027)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niskala, Matti / Vuorinen, Jarkko / Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1I-ST-3N31.8.2018 – 26.10.2018Tapani EsalaSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
2I-ST-3N2.9.2019 – 20.12.2019Tapani EsalaSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
3001ST2018-3, ST2018-3A, ST2018-3B, ST2018-3C, ST2018-3D24.8.2020 – 20.12.2020Matti Niskala, Tapani EsalaSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002ST2019-3, ST2019-3A, ST2019-3B, ST2019-3C, ST2019-3D23.8.2021 – 19.12.2021Juha Ramsila, Matti NiskalaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3008ST2020-3, ST2020-3A, ST2020-3B, ST2020-3C, ST2020-3D5.10.2022 – 17.12.2022Juha RamsilaSuomi10.10.2022 – 23.10.2022
3009SAT2022M-19.1.2023 – 25.2.2023Juha RamsilaSuomi1.12.2022 – 9.1.2023
3010ST2021-3, ST2021-3A, ST2021-3B, ST2021-3C, ST2021-3D2.10.2023 – 16.12.2023Juha RamsilaSuomi3.10.2023 – 24.10.2023
3011SAT2022-3, SAT2022-3A, SAT2022-3B, SAT2022-3C, SAT2022-3D10.2.2025 – 30.4.2025Juha RamsilaSuomi1.12.2024 – 13.1.2025
3012SAT2022V-3, SAT2022V-3A, SAT2022V-3B10.2.2025 – 30.4.2025Juha RamsilaSuomi1.12.2024 – 13.1.2025

Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2024-2025

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa valmiudet laatia itsenäisesti erilaisia sähkö- ja automaatioalan dokumentteja.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta 30 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähkösuunnittelun perusteet.

Sisältö

Harjoitustöitä tekemällä opitaan suunnittelemaan ja tuottamaan teollisuuden sähköistyksissä tarvittavia kaavioita ja muita sähköteknisiä dokumentteja. Erityisenä painopistealueena on automaatiojärjestelmällä ohjatut standardisoidut moottorilähdöt ja niiden mitoitus. Oppia sähkötekniikan piirikaavion ja pääkaavion piirto teollisuuden moottorilähdöissä ja automaatiojärjestelmissä. Tutustua moottorikeskukset standardiin ja oppia käyttämään CAD ohjelmien ominaisuuksia moottorilähtöjen suunnitteluun.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Itsenäisesti suoritettavia harjoituksia jatkuvan palautteen ja ohjauksen tukemana. Opetus tapahtuu tietokoneluokassa, joka on erityisvarusteltu sähkösuunnittelun tarpeisiin.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.
Arvosana 3: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
Arvosana 1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti, pakollisten harjoitustöiden ja työskentelyn arviointi.


Takaisin