VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2019

Sähkötekniikan koulutus (ST 2019)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2019
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT145
IST1000Perusvalmiudet16
IST1001Johdatus tekniikan opintoihin3
IST1002Teknillisen matematiikan perusteet3
IST1003Mekaniikka 12
IST1004Tekniikan viestintä 13
IST1005Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus2
IST1006Sähköenergiajärjestelmien perusteet3
IST2000Elektroniikka ja tasasähkö16
IST2001Matemaattisten ohjelmistojen perusteet3
IST2002Lineaarialgebra 12
IST2004Tasavirtapiirit2
IST3004Sähköalan piirustukset3
IST2005Sähkömittaustekniikka, tasasähkö2
IST2006Elektroniikan perusteet2
IST2007Mittaustekniikan projekti2
IST3000Vaihtosähkö ja magnetismi20
IST3001Differentiaalilaskenta2
IST2003Sähkö ja magnetismi3
IST3002Vaihtovirtapiirit3
IST3003Sähkömittaustekniikka, vaihtosähkö3
IST3005Projektitoiminta3
IST3007Yrityksen reaaliprosessit3
IST3006Moottorikäynnistimen toteutus -projekti3
IST4000Rakennussähköistys23
IST4001Integraalilaskenta2
IST4002Sähkötekniikan kemia2
IST4003Toinen kotimainen kieli ruotsi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
IST4004Virtapiirien laskentamenetelmät5
IST4005Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu2
IST4006Sähköasennukset5
IST4007Rakennussähköistysprojekti2
IST5000Automaatio15
IST5001Differentiaaliyhtälöt ja sarjat2
IST5002Mittaustekniikan fysikaaliset perusteet3
IST5003Ohjelmoinnin perusteet5
IST5004Ohjelmoitavat logiikat5
IST6000Sähkönjakelu19
IST6001Energiatekniikan perusteet2
IST6002Tekniikan englannin kirjallinen viestintä3
IST6003Sähkölaitokset3
IST6004Sähköverkot3
IST6005Sähköturvallisuustutkinto (S1)2
IST6006Sähköjärjestelmien simulointi3
IST6007Sähkönjakelutekniikan projekti3
IST7000Sähkökäytöt21
IST7001Mekaniikka 22
IST7002Tekniikan englannin suullinen viestintä2
IST7003Muutosilmiöt2
IST7004Taajuusanalyysi2
IST7005Tehoelektroniikka5
IST7006Sähkökoneet5
IST7007Sähkönkäyttötekniikan projekti3
IST8000Ohjauslogiikka15
IST8001Tekniikan viestintä 22
IST8002Datasiirto ja logiikkasuunnittelu5
IST8003Sähkösuunnittelun sovelluksia3
IST8004Ohjauslogiikkaprojekti5
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT40
ISTS1000Sähköenergian jakelu20
ISTS1100Sähkönjakelujärjestelmät10
ISTS1101Relesuojaus3
ISTS1102Rakennusten sähkösuunnittelu3
ISTS1103Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu2
ISTS1104Sähkönjakelujärjestelmäprojekti2
ISTS1200Sähkönjakelun automaatiosovellukset10
ISTS1201Distribution Automation2
ISTS1202Kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmät3
ISTS1203Rakennusautomaatio3
ISTS1204Sähkönjakelun automaatioprojekti2
ISTS2000Teollisuuden sähköenergiajärjestelmät ja automaatio30
ISTS2100Teollisuussähköistyksen laitteet ja niiden ohjaus10
ISTS2101Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus4
ISTS2102Ohjaus- ja valvontajärjestelmät4
ISTS2103Moottoriohjauksen projekti2
ISTS2200Teollisuus- ja voimalaitosverkot ja niiden automaatio10
ISTS2201Teollisuuden ja voimalaitoksen sähköjärjestelmät4
ISTS2202Teollisuusautomaatio ja kenttäinstrumentointi4
ISTS2203Sähkö- ja automaatiojärjestelmien projekti2
ISTS2300Säädetyt sähkökäytöt10
ISTS2301Moottorikäyttöjen säätö4
ISTS2302Käyttöjen ohjaussovellutukset4
ISTS2303Säädettyjen sähkökäyttöjen projekti2
ISTS3000Projektiopinnot10
IS00BB45Projektiopinnot
 
IXXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö