VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2022

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT 2022)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2022
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
SAT2022-1001PERUSOPINNOT145
SAT2022-1002Yleiset insinööritaidot5
IST1001Johdatus tekniikan opintoihin3
IST1005Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus2
SAT2022-1003Kieliopinnot ja opinnäyteprosessi16
TT00BI57Suullinen ja kirjallinen viestintä3
TT00BI58Tekniikan ruotsi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TT00BI59Tekniikan englanti5
TT00BI60Opinnäytetyöprosessi ja käytänteet3
SAT2022-1004Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot23
TT00BI61Teknillisen matematiikan perusteet5
TT00BI62Teknillisen fysiikan perusteet5
ST00BI98Differentiaali- ja integraalilaskenta5
ST00BI99MATLAB ja Simulink3
IST4002Sähkötekniikan kemia2
ST00BO18Sähkötekniikan fysiikka3
SAT2022-1005Sähkötekniikan perusteet26
ST00BJ01Sähköenergiajärjestelmien perusteet5
IST5003Ohjelmoinnin perusteet5
ST00BJ02Sähkösuunnittelun perusteet5
IST7006Sähkökoneet5
IST8003Sähkösuunnittelun sovelluksia3
ST00BJ03Laajan sähköjärjestelmän tarjousprosessi3
SAT2022-1006Teoreettinen sähkötekniikka20
ST00BJ04Tasavirtapiirit ja sähkömittaustekniikka5
ST00BJ05Vaihtovirtapiirit ja sähkömittaustekniikka5
IST4004Virtapiirien laskentamenetelmät5
ST00BJ06Muutosilmiöt ja taajuusanalyysi5
SAT2022-1007Kiinteistöjen sähköasennusten perusteet12
IST4006Sähköasennukset5
ST00BJ07Sähköasennusten projekti5
IST6005Sähköturvallisuustutkinto (S1)2
SAT2022-1008Sähköenergian jakelun perusteet13
ST00BJ08Sähkölaitostekniikka5
ST00BJ09Sähköenergian jakelun projekti5
IST6006Sähköjärjestelmien simulointi3
SAT2022-1009Teollisuuden sähköjärjestelmien perusteet15
IST7005Tehoelektroniikka5
ST00BJ10Teollisuuden ja voimalaitosten sähköjärjestelmät5
ST00BJ11Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus5
SAT2022-1024Automaatiotekniikan perusteet15
IST5004Ohjelmoitavat logiikat5
IST8002Datasiirto ja logiikkasuunnittelu5
ST00BJ12Sähkönkäyttö- ja automaatiotekniikan projekti5
 
SAT2022-1010SYVENTÄVÄT OPINNOT - Älykäs sähkötekniikka (valitaan 2-3 moduulia)45
SAT2022-1011Kiinteistöjen sähkö- ja automaatiojärjestelmät15
ST00BJ13Kiinteistöjen sähkö- ja valaistussuunnittelu5
ST00BJ14Kiinteistöautomaatio5
ST00BJ15Kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmät sekä tietoturva5
SAT2022-1012Sähköenergian jakelu ja automaatio15
ST00BJ16Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja automaatio5
ST00BJ17Sähköjärjestelmien suojaus5
ST00BJ18Digitaalinen sähköasemaprojekti5
SAT2022-1013Teollisuuden ja voimalaitosten sähkökäytöt15
ST00BJ19Moottorikäyttöjen säätö5
ST00BJ20Hajautettu energiantuotanto ja erikoiskäytöt5
ST00BJ21Erikoiskäyttöjen kokonaisuudet -projekti5
SAT2022-1014Teollisuusautomaatio15
ST00BJ22Ohjaus- ja valvontajärjestelmät5
ST00BJ23Teollisuusautomaatio ja kenttäinstrumointi5
ST00BJ24Teollisuuden virtualisoidut sähköenergiajärjestelmät -projekti5
 
SAT2022-1025SYVENTÄVÄT OPINNOT - Vaihtoehtoinen moduuli (valitaan 0-1 moduulia)75
SAT2022-1029Syventävä teknillinen matematiikka ja fysiikka15
IX00BE86Reaalianalyysi5
IX00BE87Kompleksianalyysi5
IX00BE88Kenttäteoria5
SAT2022-1017Akkuteknologian perusteet15
TT00BI91Akkujen ABC5
TT00BI92Akkukemian perusteet5
TT00BI96Akkuarvoketju5
SAT2022-1030Akkuteknologian sovellukset15
TT00BI94Sähköiset energiavarastot5
TT00BI95Sähköajoneuvojen latausjärjestelmät5
TT00BI93Akku voimanlähteenä ja hybriditekniikka5
SAT2022-1026Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoiminta5
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet5
IKTP1121Leading People and Production5
SAT2022-1019Projektiopinnot15
 
SAT2022-1020VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT5
VV00BL06ops.vamk.fi / fi / VAPVAL5
 
SAT2022-1022HARJOITTELU30
 
SAT2022-1023OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö15