VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sähkösuunnittelun sovelluksia (IST8003) > 2023-2024

Sähkösuunnittelun sovelluksia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST8003
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Vuorinen, Jarkko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3010ST2021-3, ST2021-3A, ST2021-3B, ST2021-3C, ST2021-3D2.10.2023 – 16.12.2023Juha RamsilaSuomi3.10.2023 – 24.10.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa valmiudet laatia itsenäisesti erilaisia sähkö- ja automaatioalan dokumentteja.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta 30 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähkösuunnittelun perusteet.

Sisältö

Harjoitustöitä tekemällä opitaan suunnittelemaan ja tuottamaan teollisuuden sähköistyksissä tarvittavia kaavioita ja muita sähköteknisiä dokumentteja. Erityisenä painopistealueena on automaatiojärjestelmällä ohjatut standardisoidut moottorilähdöt ja niiden mitoitus. Oppia sähkötekniikan piirikaavion ja pääkaavion piirto teollisuuden moottorilähdöissä ja automaatiojärjestelmissä. Tutustua moottorikeskukset standardiin ja oppia käyttämään CAD ohjelmien ominaisuuksia moottorilähtöjen suunnitteluun.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Itsenäisesti suoritettavia harjoituksia jatkuvan palautteen ja ohjauksen tukemana. Opetus tapahtuu tietokoneluokassa, joka on erityisvarusteltu sähkösuunnittelun tarpeisiin.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.
Arvosana 3: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
Arvosana 1: Opiskelija osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti, pakollisten harjoitustöiden ja työskentelyn arviointi.


Takaisin