VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2022M

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT 2022M)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2022
Laajuus: 120 op
Kesto: 2 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi12OP
 
SAT2022M-1002SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET19
IST1005Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus2
IST2004Tasavirtapiirit2
ST00BL46Vaihtovirtapiirit2
IST2005Sähkömittaustekniikka, tasasähkö2
IST3003Sähkömittaustekniikka, vaihtosähkö3
IST6003Sähkölaitokset3
IST6004Sähköverkot3
IST6005Sähköturvallisuustutkinto (S1)2
 
SAT2022M-1003SÄHKÖSUUNNITTELU10
IST3004Sähköalan piirustukset3
IST4005Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu2
IST8003Sähkösuunnittelun sovelluksia3
ISTS1103Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu2
 
SAT2022M-1004SÄHKÖKÄYTÖT JA TEHOELEKTRONIIKKA21
ST00BL47Sähköalan matematiikka ja fysiikka LAB3
IST7005Tehoelektroniikka5
IST7006Sähkökoneet5
ISTS2101Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus4
ISTS2301Moottorikäyttöjen säätö4
 
SAT2022M-1005OHJAUSJÄRJESTELMÄT 115
ST00BL48Logiikkaohjelmoinnin perusteet LAB5
ST00BL49Operointipanelit LAB5
ST00BL50Ohjausjärjestelmän sovellussuunnittelu LAB5
 
SAT2022M-1006OHJAUSJÄRJESTELMÄT 215
ST00BL51PC-pohjaiset ohjausjärjestelmät LAB5
ST00BL52Käyttöliittymä ja valvomo LAB5
ST00BL53Automaatioprojekti LAB5
 
SAT2022M-1008SIMULOINTI10
ST00BL54Digital Twin LAB5
ST00BL55Tuotannon simulointi LAB5
 
SAT2022M-1009ÄLYKÄS TUOTANTOLINJA15
ST00BL57IoT perusteita eri toimialoille LAB55
ST00BL58Ohjelmoinnin perusteet teollisuusautomaation tarpeisiin LAB55
ST00BL59Soveltava projekti LAB5
 
SAT2022M-1011OPINNÄYTETYÖ15