VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2020

Sähkötekniikan koulutus (ST 2020)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2020
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
ST2020-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT145
ST2020-1002Perusvalmiudet16
IST1001Johdatus tekniikan opintoihin3
IST1002Teknillisen matematiikan perusteet3
IST1003Mekaniikka 12
IST1004Tekniikan viestintä 13
IST1005Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus2
IST1006Sähköenergiajärjestelmien perusteet3
ST2020-1003Elektroniikka ja tasasähkö16
IST2001Matemaattisten ohjelmistojen perusteet3
IST2002Lineaarialgebra 12
IST2004Tasavirtapiirit2
IST3004Sähköalan piirustukset3
IST2005Sähkömittaustekniikka, tasasähkö2
IST2006Elektroniikan perusteet2
IST2007Mittaustekniikan projekti2
ST2020-1004Vaihtosähkö ja magnetismi20
IST3001Differentiaalilaskenta2
IST2003Sähkö ja magnetismi3
IST3002Vaihtovirtapiirit3
IST3003Sähkömittaustekniikka, vaihtosähkö3
IST3005Projektitoiminta3
IST3007Yrityksen reaaliprosessit3
IST3006Moottorikäynnistimen toteutus -projekti3
ST2020-1005Rakennussähköistys23
IST4001Integraalilaskenta2
IST4002Sähkötekniikan kemia2
IST4003Toinen kotimainen kieli ruotsi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
IST4004Virtapiirien laskentamenetelmät5
IST4005Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu2
IST4006Sähköasennukset5
IST4007Rakennussähköistysprojekti2
ST2020-1006Automaatio15
IST5001Differentiaaliyhtälöt ja sarjat2
IST5002Mittaustekniikan fysikaaliset perusteet3
IST5003Ohjelmoinnin perusteet5
IST5004Ohjelmoitavat logiikat5
ST2020-1007Sähkönjakelu19
IST6001Energiatekniikan perusteet2
IST6002Tekniikan englannin kirjallinen viestintä3
IST6003Sähkölaitokset3
IST6004Sähköverkot3
IST6005Sähköturvallisuustutkinto (S1)2
IST6006Sähköjärjestelmien simulointi3
IST6007Sähkönjakelutekniikan projekti3
ST2020-1008Sähkökäytöt21
IST7001Mekaniikka 22
IST7002Tekniikan englannin suullinen viestintä2
IST7003Muutosilmiöt2
IST7004Taajuusanalyysi2
IST7005Tehoelektroniikka5
IST7006Sähkökoneet5
IST7007Sähkönkäyttötekniikan projekti3
ST2020-1009Ohjauslogiikka15
IST8001Tekniikan viestintä 22
IST8002Datasiirto ja logiikkasuunnittelu5
IST8003Sähkösuunnittelun sovelluksia3
IST8004Ohjauslogiikkaprojekti5
 
ST2020-1010SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT40
ST2020-1011Sähköenergian jakelu20
ST2020-1012Sähkönjakelujärjestelmät10
ISTS1101Relesuojaus3
ISTS1102Rakennusten sähkösuunnittelu3
ISTS1103Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu2
ISTS1104Sähkönjakelujärjestelmäprojekti2
ST2020-1013Sähkönjakelun automaatiosovellukset10
ISTS1201Distribution Automation2
ISTS1202Kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmät3
ISTS1203Rakennusautomaatio3
ISTS1204Sähkönjakelun automaatioprojekti2
ST2020-1014Teollisuuden sähköenergiajärjestelmät ja automaatio30
ST2020-1015Teollisuussähköistyksen laitteet ja niiden ohjaus10
ISTS2101Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus4
ISTS2102Ohjaus- ja valvontajärjestelmät4
ISTS2103Moottoriohjauksen projekti2
ST2020-1016Teollisuus- ja voimalaitosverkot ja niiden automaatio10
ISTS2201Teollisuuden ja voimalaitoksen sähköjärjestelmät4
ISTS2202Teollisuusautomaatio ja kenttäinstrumentointi4
ISTS2203Sähkö- ja automaatiojärjestelmien projekti2
ST2020-1017Säädetyt sähkökäytöt10
ISTS2301Moottorikäyttöjen säätö4
ISTS2302Käyttöjen ohjaussovellutukset4
ISTS2303Säädettyjen sähkökäyttöjen projekti2
ST2020-1018Projektiopinnot10
 
ST2020-1019VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
IXV0100Tandem svenska - kommunikativa kunskaper
 
ST2020-1020HARJOITTELU30
 
ST2020-1021OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö