VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2024

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT 2024)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2024
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
SAT2024-1001PERUSOPINNOT145
SAT2024-1002Yleiset insinööritaidot10
TT00BI56Johdatus insinööriopintoihin5
TT00BP62Innovaatiot, yrittäjyys ja liiketoiminta5
SAT2024-1003Kieliopinnot15
TT00BI58Tekniikan ruotsi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TT00BP63Tekniikan viestintä5
TT00BI59Tekniikan englanti5
SAT2024-1004Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot20
TT00BP64Insinöörimatematiikka 15
TT00BP66Insinöörifysiikka 15
TT00BP65Insinöörimatematiikka 25
TT00BP67Insinöörifysiikka 25
SAT2024-1005Sähkötekniikan perusteet25
ST00BJ01Sähköenergiajärjestelmien perusteet5
IST5003Ohjelmoinnin perusteet5
ST00BJ02Sähkösuunnittelun perusteet5
IST7006Sähkökoneet5
IST8003Sähkösuunnittelun sovelluksia3
ST00BP97Laajan sähköjärjestelmän tarjousprosessi2
SAT2024-1006Teoreettinen sähkötekniikka20
ST00BJ04Tasavirtapiirit ja sähkömittaustekniikka5
ST00BJ05Vaihtovirtapiirit ja sähkömittaustekniikka5
IST4004Virtapiirien laskentamenetelmät5
ST00BJ06Muutosilmiöt ja taajuusanalyysi5
SAT2024-1007Kiinteistöjen sähköasennusten perusteet12
IST4006Sähköasennukset5
ST00BJ07Sähköasennusten projekti5
IST6005Sähköturvallisuustutkinto (S1)2
SAT2024-1008Sähköenergian jakelun perusteet13
ST00BJ08Sähkölaitostekniikka5
ST00BJ09Sähköenergian jakelun projekti5
IST6006Sähköjärjestelmien simulointi3
SAT2024-1009Teollisuuden sähköjärjestelmien perusteet15
IST7005Tehoelektroniikka5
ST00BJ10Teollisuuden ja voimalaitosten sähköjärjestelmät5
ST00BJ11Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus5
SAT2024-1010Automaatiotekniikan perusteet15
IST5004Ohjelmoitavat logiikat5
IST8002Datasiirto ja logiikkasuunnittelu5
ST00BJ12Sähkönkäyttö- ja automaatiotekniikan projekti5
 
SAT2024-1011SYVENTÄVÄT OPINNOT - Älykäs sähkötekniikka (valitaan 2-3 moduulia)45
SAT2024-1012Kiinteistöjen sähkö- ja automaatiojärjestelmät15
ST00BJ13Kiinteistöjen sähkö- ja valaistussuunnittelu5
ST00BJ14Kiinteistöautomaatio5
ST00BJ15Kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmät sekä tietoturva5
SAT2024-1013Sähköenergian jakelu ja automaatio15
ST00BJ16Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja automaatio5
ST00BJ17Sähköjärjestelmien suojaus5
ST00BJ18Digitaalinen sähköasemaprojekti5
SAT2024-1014Teollisuuden ja voimalaitosten sähkökäytöt15
ST00BJ19Moottorikäyttöjen säätö5
ST00BJ20Hajautettu energiantuotanto ja erikoiskäytöt5
ST00BJ21Erikoiskäyttöjen kokonaisuudet -projekti5
SAT2024-1015Teollisuusautomaatio15
ST00BJ22Ohjaus- ja valvontajärjestelmät5
ST00BJ23Teollisuusautomaatio ja kenttäinstrumointi5
ST00BJ24Teollisuuden virtualisoidut sähköenergiajärjestelmät -projekti5
 
SAT2024-1016SYVENTÄVÄT OPINNOT - Vaihtoehtoinen moduuli (valitaan 0-1 moduulia)15
SAT2024-1017Syventävä teknillinen matematiikka ja fysiikka15
IX00BE86Reaalianalyysi5
IX00BE87Kompleksianalyysi5
IX00BE88Kenttäteoria5
SAT2024-1019Akkuteknologian sovellukset15
TT00BI94Sähköiset energiavarastot5
TT00BI95Sähköajoneuvojen latausjärjestelmät5
TT00BI93Akku voimanlähteenä ja hybriditekniikka5
SAT2024-1020Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet5
IK00BM72Project Management for Energy Business5
IKTP1121Leading People and Production5
SAT2024-1021Projektiopinnot15
 
SAT2024-1022VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT5
ST00BP99Sähkötekniikan matematiikka55
VV00BL06ops.vamk.fi / fi / VAPVAL5
SAT2024-1025Akkuteknologian perusteet15
TT00BI91Akkujen ABC5
TT00BI92Akkukemian perusteet5
TT00BI96Akkuarvoketju5
 
SAT2024-1023HARJOITTELU30
TX00BK94Harjoittelu30
 
SAT2024-1024OPINNÄYTETYÖ15
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus6
OP00BO49AMK-opinnäytetyö, päätösvaihe6