VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK) (HY) > 2024T

Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK) (HY 2024T)

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.1.2024
Laajuus: 90 op
Kesto: 1,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi12OP
 
HY2024T-1001SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT25
IH00BL01Hiilineutraalius5
IH00BL02Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta5
IH00BL03Kiertotalousprojekti5
IH00BL04Kestävät energiaratkaisut5
YY00BO07Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät5
 
HY2024T-1002VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
EV00BN53Energiajärjestelmän murros5
 
HY2024T-1003OPINNÄYTETYÖ30
OY00BO53YAMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus5
OY00BO54YAMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus10
OY00BO55YAMK-opinnäytetyö, päätösvaihe15
 
HY2024T-1004Business Management and Development25
TL00BD19Organizational Development5
TLYS1101International Marketing5
TL00BD21Energy Business5
TL00BD20Leadership and Management5
TL00BG16Lean Six Sigma5