VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK) (HY) > 2024T > Vuosi 1 > Energiajärjestelmän murros (EV00BN53)

Energiajärjestelmän murros

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: EV00BN53
OPS: HY 2024T
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hautala, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002EVS2024-118.1.2024 – 24.3.2024Mikko PieskäSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat
• Mitä on energiamurros
• Miten energiamurros vaikuttaa sähköjärjestelmään
• Perusteet sähkömarkkinoista
• Sähköenergian varastoinnin perusteet

Opiskelijan työmäärä

5 op x 27 h = 135 h

Sisältö

- Energian tuotannon ja kulutuksen trendit kansainvälisesti.
- Kansainväliset päästösopimukset
- Muutokset sähkömarkkinoilla sekä sähkön siirrossa ja jakelussa.
- Sähkön alkuperätakuu
- Johdatus energian varastointiin
- Energian siirron teknologiat
- Sähkömarkkinatuotteet
- Älyverkkoteknologioita

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama ja jakama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Etäopetus ja itsenäinen opiskelu pienryhmissä

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty


Takaisin