VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK) (HY) > 2024T > Vuosi 1 > Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät (YY00BO07)

Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: YY00BO07
OPS: HY 2024T
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Saarikoski, Lotta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001EVS2024-1, HY2024-1, HY2024T-1, ITR2023-118.1.2024 – 17.5.2024Toni LustilaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa oman alansa tutkimus- ja kehittämiskohteita. Hän kykenee tuottamaan uutta tietoa ja soveltamaan sitä uusien toimintatapojen kehittämisessä.
Opiskelija vahvistaa osaamistaan erilaisten tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvien lähestymistapojen ja menetelmien soveltamisessa työelämään omalla alallaan.

Sisältö

Opintojakso jakautuu kahteen toisiaan täydentävään osioon. Ensimmäisessä osiossa perehdytään keskeisiin tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähestymistapoihin (määrällinen tutkimus, laadullinen tutkimus, toimintatutkimus). Toisessa osiossa osaamista syvennetään tai laajennetaan oman alan erityistarpeiden mukaisesti sekä tehdään tutkimussuunnitelma koulutuksen opinnäytetyötä varten.
Käsiteltäviä aiheita:
- Hyvän tutkimuksen perusvaatimukset.
- Lähdekriittisyys.
- Tutkimusetiikka.
- Tutkimusotteet ja -menetelmät, niiden valinta ja sisältö.
- Tutkimuksellinen kehittämistoiminta.
- Tutkimus- ja kehittämisprosessi ja sen eri vaiheet.
- Tutkimusraportointi.
- Tutkimus- ja kehittämistyön alakohtaiset erityispiirteet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Etäluennot ja tehtävät


Takaisin