VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK) (HY) > 2024T > Vuosi 1 > Kiertotalousprojekti (IH00BL03)

Kiertotalousprojekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IH00BL03
OPS: HY 2024T
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002HY2024-1, HY2024T-118.1.2024 – 18.5.2024Jan Nyman, Tiina Rinta-RahkoSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opit ymmärtämään kiertotalouden liiketoimintamalleja ja osaat soveltaa niitä yritystoimintaan.

Tunnistat yritysten ympäristövastuullisuuden tasoja.

Sisältö

Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta

Kiertotalousajattelu ja kiertotalouden liiketoimintamallit

Ympäristövastuullisuus

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät:
Verkko-opetus ja -ohjaus
Itsenäinen opiskelu
Itsenäinen aineistonkeruu ja analyysi
Tutkimusprojektien esittelytilaisuus


Takaisin