VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK) (HY) > 2024T > Vuosi 1 > Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta (IH00BL02)

Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IH00BL02
OPS: HY 2024T
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002HY2024-1, HY2024T-12.9.2024 – 20.12.2024Asseri LaitinenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Osaamistavoitteet

Hallitset päästö- ja elinkaarilaskennan käytännössä.

Osaat toteuttaa laskennan yritysorganisaatiolle tai tuotteelle taulukkolaskentaohjelmalla tai sopivalla ohjelmistolla.

Osaat hakea päästö- ja elinkaarilaskennassa tarvittavat tiedot sopivista tietokannoista.

Sisältö

Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta.

Laskennan suunnittelu ja toteutus sekä tulosten arviointi.

Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskennassa käytettävien tietokantojen ja datan hyödyntäminen ja laadun arviointi.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Projektimuotoinen toteutus. Opiskelija toteuttaa isomman laskennan tuotteen tai yrityksen hiilijalanjälki- tai elinkaarilaskennasta ja/tai toteuttaa päästövähennystiekartan.

Verkko-opetus ja -ohjaus
Itsenäinen opiskelu
Itsenäinen aineistonkeruu ja analyysi
Tutkimusprojektien esittelytilaisuus


Takaisin