VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK) (HY) > 2024T > Vuosi 1 > YAMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus (OY00BO54)

YAMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: OY00BO54
OPS: HY 2024T
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta

Sisältö

Opinnäytetyön teoria ja toteutusvaiheessa kirjoitetaan/kuvataan teoreettinen viitekehys ja tietoperusta. Lisäksi suunnitellaan ja esitetään menetelmä empirian toteuttamiseksi. Kerätään, raportoidaan ja analysoidaan aineisto.


Takaisin