VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK) (HY) > 2024T > Vuosi 1 > Kestävät energiaratkaisut (IH00BL04)

Kestävät energiaratkaisut

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IH00BL04
OPS: HY 2024T
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Kurssilla syvennytään energia-alan murrokseen osana kestävää yhdyskuntasuunnittelua ja ilmastonmuutoksen hillintää. Opinnoissa paneudutaan tulevaisuuden energiateknologioihin sekä niihin liittyviin ympäristönäkökulmiin ja liiketoimintamahdollisuuksiin.

Tunnet energia-alan globaalit muutostrendit.
Ymmärrät energiasektorin muuttuvia markkinamekanismeja ja tulevaisuudennäkymiä.
Hallitset kestävän energiainfrastruktuurin keskeiset konseptit.
Saat tiedot ja taidot menestyäksesi energia-alan vaativissa asiantuntija- tai projektitehtävissä.

Sisältö

Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto

Energian varastointi

Maa- ja merituulivoima

Bioenergia

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja kampus- tai yritysvierailu.

Opetusmenetelmät:
Verkko-opetus ja -ohjaus
Itsenäinen opiskelu ja tehtävät
Kontaktipäivä kampuksella ja / tai yritysvierailu
Tentti tai tutkielma


Takaisin