VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > V2024

Tietotekniikan koulutus (TT V2024)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2024
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
TTV2024-1001PERUSOPINNOT130
TTV2024-1002Yleiset insinööritaidot10
TT00BI56Johdatus insinööriopintoihin5
TT00BP62Innovaatiot, yrittäjyys ja liiketoiminta5
TTV2024-1003Kieliopinnot15
TT00BP63Tekniikan viestintä5
TT00BI59Tekniikan englanti5
TT00BI58Tekniikan ruotsi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TTV2024-1004Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot20
TT00BP64Insinöörimatematiikka 15
TT00BP66Insinöörifysiikka 15
TT00BP65Insinöörimatematiikka 25
TT00BP67Insinöörifysiikka 25
TTV2024-1005ICT:n perusteet15
TT00BI65Käyttöjärjestelmät ja toimialueen palvelut5
ITTP0312Linux-käyttöjärjestelmä4
IITS2206Fieldbuses and Internet3
ITTP0310Kyberturvallisuus3
TTV2024-1006Ohjelmoinnin perusteet15
ITTP0309Johdatus ohjelmointiin5
TT00BI66C-ohjelmointi5
ITTA0204Olio-ohjelmointi5
TT00BI67Front-end Development (Software Engineering)5
TTV2024-1007Sovelluskehityksen perusteet20
ITTP0902Sovelluskehitys4
TT00BI68Ketterät projektimenetelmät3
ITTP0903Tietokannat ja avoimet rajapinnat5
TT00BI69Verkkoympäristön työkaluohjelmat (Ohjelmistotekniikka)5
ITTP0904Ohjelmistotestaus5
TT00BI70Socket-ohjelmointi3
TTV2024-1008Sulautettujen järjestelmien perusteet30
ITTP0702Elektroniikka5
ITTP1001Digitaalitekniikka5
ITTP1002Sulautettujen järjestelmien perusteet5
TT00BI71Tietokoneavusteinen elektroniikkasuunnittelu (Sulautetut järjestelmät)5
TT00BI72Mikro-ohjaimet ja liityntäpiirit (Sulautetut järjestelmät)5
ITTP1005Energiatekniikan ICT5
TTV2024-1009Tietoverkkotekniikan perusteet10
ITTP0801Lähiverkot5
ITTP0802Tietoliikenteen perusteet5
 
TTV2024-1010SYVENTÄVÄT OPINNOT - Teollisuuden tietotekniikka55
TTV2024-1011Älykkäät järjestelmät20
TT00BI73Client-Side Programming5
TT00BI74DevOps5
TT00BI75Mobile App Development5
TT00BI76Software Engineering Methods5
TTV2024-1012Cloud Services20
TT00BI77Insights in Software Engineering5
TT00BI78Cloud Computing5
TT00BI79Server-Side Programming5
IITS3303Software Engineering Project5
TTV2024-1013Teollisuuden sulautetut järjestelmät20
TT00BI80Mikro-ohjainten laboratorioharjoitukset5
TT00BI81Digitaalilaitteiden suunnittelu5
TT00BI82Reaaliaikakäyttöjärjestelmät5
ITTS2104Sulautettujen järjestelmien suunnittelu5
TTV2024-1014Product Development of Embedded Systems20
IITS2205Sensor and Control Technology5
TT00BI83FPGA Circuits and VHDL Programming5
TT00BI84Embedded Systems Programming5
TT00BI85Embedded Systems Project5
TTV2024-1015Tietoverkkotekniikka15
TT00BI86TCP / IP-verkot5
TT00BI87Tietoverkkojen turvallisuus5
ITTS3102Langattomat verkot5
TTV2024-1016Syventävä teknillinen matematiikka ja fysiikka15
IX00BE86Reaalianalyysi5
IX00BE87Kompleksianalyysi5
IX00BE88Kenttäteoria5
TTV2024-1021Akkuteknologian sovellukset15
TT00BI94Sähköiset energiavarastot5
TT00BI95Sähköajoneuvojen latausjärjestelmät5
TT00BI93Akku voimanlähteenä ja hybriditekniikka5
TTV2024-1018ICT:n liiketaloudelliset näkökulmat16
TLP0206Yrittäjyys3
TIP0207Management and Leadership3
TK00BI97Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan5
TK00BG64Taloushallinnon perusteet5
TTV2024-1019Projektiopinnot15
 
TTV2024-1020VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
TTV2024-1017Akkuteknologian perusteet
TT00BI91Akkujen ABC5
TT00BI92Akkukemian perusteet5
TT00BI96Akkuarvoketju5
VV00BL06ops.vamk.fi / fi / VAPVAL5
 
TTV2024-1022HARJOITTELU30
TK00BB77Harjoittelu30
 
TTV2024-1023OPINNÄYTETYÖ15
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus6
OP00BO49AMK-opinnäytetyö, päätösvaihe6