VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > V2024 > Vuosi 1

Tietotekniikan koulutus (TT V2024)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2024
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2024-2025)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
TTV2024-1001PERUSOPINNOT75
TTV2024-1002Yleiset insinööritaidot5
TT00BI56Johdatus insinööriopintoihinx5
TTV2024-1003Kieliopinnot15
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TTV2024-1004Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot20
TT00BP64Insinöörimatematiikka 1x5
TT00BP66Insinöörifysiikka 1x5
TT00BP65Insinöörimatematiikka 2x5
TT00BP67Insinöörifysiikka 2x5
TTV2024-1005ICT:n perusteet5
TT00BI65Käyttöjärjestelmät ja toimialueen palvelutx5
TTV2024-1006Ohjelmoinnin perusteet10
ITTP0309Johdatus ohjelmointiinx5
TT00BI66C-ohjelmointix5
TTV2024-1008Sulautettujen järjestelmien perusteet15
ITTP0702Elektroniikkax5
ITTP1001Digitaalitekniikkax5
ITTP1002Sulautettujen järjestelmien perusteetx5
TTV2024-1009Tietoverkkotekniikan perusteet5
ITTP0801Lähiverkotx5
 
TTV2024-1010SYVENTÄVÄT OPINNOT - Teollisuuden tietotekniikka15
TTV2024-1019Projektiopinnot15