VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > V2024 > Vuosi 1 > Elektroniikka (ITTP0702)

Elektroniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ITTP0702
OPS: TT V2024
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012TT2024-1, TT2024-1A, TT2024-1B, TT2024-1C, TT2024-1D, VY-12.9.2024 – 14.12.2024Tommi RintalaSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3013TT2024V-1, TT2024V-1A, TT2024V-1B30.8.2024 – 14.12.2024Tommi RintalaSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää elektroniikan peruskomponentit sekä elektronisten piirien olennaiset ominaisuudet. Opiskelija osaa suunnitella elektronisia piirejä ja suunnitella piirejä komponentteja laskemalla ja osaa simuloida piirejä. Lisäksi opiskelija osaa rakentaa pieniä sähköpiirejä, osaa mitata sähköisiä ominaisuuksia sekä dokumentoida piirejä ja mittauksia.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Sisältö

Kurssi koostuu kolmesta osasta:
1. Teoria.
Yleiskatsaus sähkömekaanisiin komponentteihin ja puolijohdekomponentteihin elektroniikka. Transistori- ja vahvistinpiirit, teholähteiden rakenne.
2. Simulaatiot PC-luokkahuoneessa.
3. Laboratorioharjoitukset Technobotniassa.
Laboratorioharjoitukset auttavat opiskelijaa ymmärtämään elektroniikan suunnittelua ja auttavat tekemään teknisiä asiakirjoja. Yleismittarien, oskilloskooppien ja signaaligeneraattoreiden käyttö. Opiskelija perehtyy energiatekniikkaan mm. mittaamalla oskilloskooppia virran ja jännitteen mittaamisessa ajan funktiona sekä oskilloskoopin matemaattisten sisäänrakennettujen funktioiden avulla tehon laskemiseen ajan funktiona. Piirien oikea toiminta tarkistetaan simulaatiolla.

Opiskelumateriaali

B. Grob: Basic Electronics, 8th edition, McGraw-Hill. M E. Schultz: Grob’s Basic Electronics, 11th edition, McGraw-Hill. Horowitz and Hill: The Art of Electronics, Horowitz and Hill: Student Manual. Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, simulaatiot ja laboratoriotyöt.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.
Arvosana 3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
Arvosana 1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Kotitehtävät, simulaatiotehtävät, laboratorioharjoitukset ja tentti.


Takaisin