VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietotekniikan koulutus (TT) > V2024 > Vuosi 3 > Client-Side Programming (TT00BI73)

Client-Side Programming

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI73
OPS: TT V2024
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Moghadampour, Ghodrat
Opetuskieli: Englanti

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii asiakaspuolen ohjelmoinnin perusteet sekä rakentamaan interaktiivisia GUI-sovelluksia, jotka pystyvät suorittamaan vaativia operaatioita sekä kommunikoimaan tiedostojen ja tietokantojen kanssa. Kurssin jälkeen opiskelija osaa rakentaa vaativia asiakaspuolen sovelluksia kurssin ohjelmointikielellä.

Opiskelijan työmäärä

135 h, joka sisältää 50 h suunniteltua ​​kontaktiopetusta.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Olio-ohjelmointi.

Sisältö

C#-ohjelmointikielen perusteet ja mielenkiintoiset ominaisuudet, GUI-komponentit, tapahtumien käsittely, tiedostojen käsittely, tietokantakommunikointi.

Opiskelumateriaali

Materiaali kurssin verkkosivuilla.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, mahdollinen projektityö.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää useimmat kurssikäsitteet, osaa soveltaa niitä ja osaa kehittää edistyneitä ominaisuuksia sisältäviä sovelluksia.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää huomattavan osan opintojakson käsitteistä, osaa soveltaa niitä ja pystyy kehittämään sovelluksia, joissa on kohtalaisen toimintomäärä.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää peruskurssin käsitteet, osaa soveltaa niitä ja kehittää yksinkertaisia ​​sovelluksia.

Arviointimenetelmät

Tehtävät, tentti ja mahdollinen projektityö.


Takaisin