VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2024 > Vuosi 1

Tietojenkäsittelyn koulutus (TK 2024)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2024
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2024-2025)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
TK2024-1001PERUS- JA AMMATTIOSAAMINEN51
TK2024-1002Opiskeluvalmiudet7
TTKA0405Opinnot ja tiedonhankintax2
TTKA0502IT-ammattilaisen työvälineohjelmiax5
TK2024-1003Kielet ja viestintä10
TLTP0105Liike-elämän englanti I (osa A)x3
TLTP0701Liike-elämän ruotsi Ix3
TL00BE43Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminenx4
TK2024-1004Tietojenkäsittelyn perusteet21
TK00BG58Ohjelmoinnin perusteetx5
TK00BG59Tietojärjestelmän kehittäminenx5
TK00BG60PC-tekniikka ja päätelaitteetx3
TK00BG61Käyttöjärjestelmät ja lähiverkotx3
TK00BG62Verkkoympäristön ohjelmointix5
TK2024-1005Liiketoimintaosaaminen13
TLA0207Markkinoinnin perusteetxx5
TK00BG64Taloushallinnon perusteetx5
TLTP2002Talousmatematiikkax3
 
TK2024-1008SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT23
TK2024-1009Frontend8
TK00BG69Mallinnus ja kehitysmenetelmätx3
TK00BG71JavaScriptx5
TK2024-1012Vaihtoehtoinen moduuli (tekniikan yksikkö)15
TT00BI66C-ohjelmointi5
ITTA0204Olio-ohjelmointi5
ITTP0904Ohjelmistotestaus5
 
TK2024-1013Vapaasti valittavat opinnot10