VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2024 > Vuosi 1 > Opinnot ja tiedonhankinta (TTKA0405)

Opinnot ja tiedonhankinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0405
OPS: TK 2024
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Mäkitalo, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3009TK2024-1A, TK2024-1B19.8.2024 – 22.12.2024Antti MäkitaloSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun toimintoihin, oppimisympäristöön ja -yhteisöön sekä oman alan ammattikuvaan. Opiskelija sisäistää koulutusohjelmansa rakenteen, tutkintonsa suoritusvaatimukset ja laatii oman opintosuunnitelmansa. Opiskelija oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja. Opiskelija sitoutuu opintoihinsa, ottaa vastuun oppimisestaan ja oppii arvioimaan omaa työskentelyään ja suorituksiaan sekä suunnittelemaan opintojaan työelämään suuntautuen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 54 h, josta työjärjestyksessä 27 h ja opiskelijan itsenäistä työtä 27 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Opiskelija perehtyy opintojakson aikana:
- ammattikorkeakoulun toimintoihin
- oppimisympäristöön ja -yhteisöön
- oman alan ammattikuvaan

Opiskelumateriaali

Opintojakson Moodle toteutus.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetus.

Arviointikriteerit

Opintojakson sisältämien tehtävien ja harjoitusten suorittaminen hyväksytysti.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakson sisältämien tehtävien ja harjoitusten suorittaminen hyväksytysti.


Takaisin