VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Opinnot ja tiedonhankinta (TTKA0405) > 2023-2024

Opinnot ja tiedonhankinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0405
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Mäkitalo, Antti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007TK2023-1A, TK2023-1B21.8.2023 – 24.12.2023Antti MäkitaloSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun toimintoihin, oppimisympäristöön ja -yhteisöön sekä oman alan ammattikuvaan. Opiskelija sisäistää koulutusohjelmansa rakenteen, tutkintonsa suoritusvaatimukset ja laatii oman opintosuunnitelmansa. Opiskelija oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja. Opiskelija sitoutuu opintoihinsa, ottaa vastuun oppimisestaan ja oppii arvioimaan omaa työskentelyään ja suorituksiaan sekä suunnittelemaan opintojaan työelämään suuntautuen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 54 h, josta työjärjestyksessä 27 h ja opiskelijan itsenäistä työtä 27 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Opiskelija perehtyy opintojakson aikana:
- ammattikorkeakoulun toimintoihin
- oppimisympäristöön ja -yhteisöön
- oman alan ammattikuvaan

Opiskelumateriaali

Opintojakson Moodle toteutus.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetus.

Arviointikriteerit

Opintojakson sisältämien tehtävien ja harjoitusten suorittaminen hyväksytysti.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakson sisältämien tehtävien ja harjoitusten suorittaminen hyväksytysti.


Takaisin