VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2024 > Vuosi 1 > Taloushallinnon perusteet (TK00BG64)

Taloushallinnon perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG64
OPS: TK 2024
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Salonen, Klaus
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004TK2024-1A, TK2024-1B19.8.2024 – 22.12.2024Jukka NiittykoskiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen erot ja osaa tulkita tuloslaskelman ja taseen rakennetta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h, josta:
- ohjattua opetusta: 45 h
- itsenäistä opiskelua: 90 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi. Tuloslaskelman ja taseen rakenne. Kurssilla harjoitellaan käyttämään myös taloushallinnon ohjelmistoa (Visma Fivaldi).

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet.

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaali sekä kirjallisuudesta Soile Tomperin Käytännön kirjanpito (teoria ja harjoituskirja).

Soile Tomperi: Käytännön kirjanpito. Edita 30.,
uudistettu painos, 2022.Teoriakirja.

Soile Tomperi: Käytännön kirjanpito. Edita 34.,
uudistettu painos, 2022.Harjoituskirja.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, taloushallinnon ohjelmiston käyttö, mahdolliset ryhmätyöt.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät

Palautettavat tehtävät, ohjelmistojen raportit, opetukseen osallistuminen.
Arviointi hyväksytty/hylätty.


Takaisin