VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2024 > Vuosi 1 > Talousmatematiikka (TLTP2002)

Talousmatematiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP2002
OPS: TK 2024
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Siegfrids, Kerstin
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3025LT2024-1A2.1.2025 – 11.5.2025Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2024 – 12.1.2025
3026LT2024-1B, LT2024-1C2.1.2025 – 11.5.2025Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2024 – 12.1.2025
3028LT2024-1D2.1.2025 – 11.5.2025Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2024 – 12.1.2025
3029LT2024-1O2.1.2025 – 11.5.2025Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2024 – 12.1.2025
3030TK2024-1A, TK2024-1B19.8.2024 – 22.12.2024Kerstin SiegfridsSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3032LT2024V-1T6.1.2025 – 11.5.2025Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2024 – 12.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee funkiot ja yhtälöt sekää osaa käyttää ja mallintaa taloustieteen ongelmia niiden avulla.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81h, josta lähiopetusta 33 h ja itsenäistä työskentelyä 48 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Prosenttilaskelmat, ALV, kate laskelmat, valuutat, indeksit, funktiot, yhtälöt.

Aluevaikuttavuus

Käytännön esimerkit kurssilla valitaan siten, että alueen yritysten erityispiirteet tulevat huomioitua.

Kansainvälisyys

Esimerkeissä vertaillaan eroja talouden suureiden laskentakäyttännöissä valtioiden välillä.

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Arviointikriteerit

5: Osaa käyttää talousmatematiikan keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Osaa kirjoittaa rajatulle kohderyhmälle talousmatematiikan teorioista, käsitteistä ja menetelmistä sekä keskustella rajatun kohderyhmän kanssa talousmatematiikan asioista ja ilmiöistä.
3: Osaa käyttää talousmatematiikan keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää talousmatematiikan menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Osaa keskustella rajatun kohderyhmän kanssa talousmatematiikan keskeisimmistä asioista sekä tuottaa kirjallista ja suullista talousmatematiikan perustietoa.
1: Tunnistaa ja ymmärtää talousmatematiikan keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Osaa dokumentoida talousmatematiikan keskeisiä ilmiöitä ja kommunikoida talousmatematiikan keskeisistä asioista.

Arviointimenetelmät

Tentti 100 %. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin