VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Talousmatematiikka (TLTP2002) > 2023-2024

Talousmatematiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP2002
OPS: LT 2023 / 2023V / 2023W
TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät / Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Siegfrids, Kerstin
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3018LT2023-1A8.1.2024 – 12.5.2024Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3019LT2023-1B, LT2023-1C8.1.2024 – 12.5.2024Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3020LT2023-1D8.1.2024 – 12.5.2024Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3021LT2023-1W11.3.2024 – 12.5.2024Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3022TK2023-1A, TK2023-1B21.8.2023 – 24.12.2023Kerstin SiegfridsSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3024LT2023V-1K8.1.2024 – 12.5.2024Kerstin SiegfridsSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee funkiot ja yhtälöt sekää osaa käyttää ja mallintaa taloustieteen ongelmia niiden avulla.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81h, josta lähiopetusta 33 h ja itsenäistä työskentelyä 48 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Prosenttilaskelmat, ALV, kate laskelmat, valuutat, indeksit, funktiot, yhtälöt.

Aluevaikuttavuus

Käytännön esimerkit kurssilla valitaan siten, että alueen yritysten erityispiirteet tulevat huomioitua.

Kansainvälisyys

Esimerkeissä vertaillaan eroja talouden suureiden laskentakäyttännöissä valtioiden välillä.

Opiskelumateriaali

Luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset

Arviointikriteerit

5: Osaa käyttää talousmatematiikan keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Osaa kirjoittaa rajatulle kohderyhmälle talousmatematiikan teorioista, käsitteistä ja menetelmistä sekä keskustella rajatun kohderyhmän kanssa talousmatematiikan asioista ja ilmiöistä.
3: Osaa käyttää talousmatematiikan keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää talousmatematiikan menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Osaa keskustella rajatun kohderyhmän kanssa talousmatematiikan keskeisimmistä asioista sekä tuottaa kirjallista ja suullista talousmatematiikan perustietoa.
1: Tunnistaa ja ymmärtää talousmatematiikan keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Osaa dokumentoida talousmatematiikan keskeisiä ilmiöitä ja kommunikoida talousmatematiikan keskeisistä asioista.

Arviointimenetelmät

Tentti 100 %. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin