VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2024 > Vuosi 1 > JavaScript (TK00BG71)

JavaScript

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG71
OPS: TK 2024
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ulvinen, Tero
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005TK2024-1A6.1.2025 – 29.4.2025Tero UlvinenSuomi1.12.2024 – 12.1.2025
3006TK2024-1B6.1.2025 – 29.4.2025Tero UlvinenSuomi1.12.2024 – 12.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää web-teknologioita ja web-sovelluskehitystä. Opiskelija osaa JavaScript kielen perusteet ja osaa luoda JavaScriptillä web-sivuille vuorovaikutteisia toiminnallisuuksia. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa JavaScript-ohjelmointikieltä web-projekteissa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Verkkoympäristön ohjelmointi 5 op

Sisältö

JavaScript ohjelmointi ja web-sivuston interaktiivisuus
- Syntaksi ja koodirakenne
- JavaScript muuttujat ja taulukot
- Tapahtumankäsittelijät
- Komentorakenteet
- JavaSript funktiot
- Lomakkeiden käsittely
- Merkkijonot ja matemaattiset laskutoimitukset
- olio-ohjelmointi JavaScriptissä
- APIT


Aluevaikuttavuus

Huomioidaan alueen yritysten ohjelmointitarpeita

Kansainvälisyys

englanninkielistä materiaalia

Opiskelumateriaali

JavaScript oppaat ja manuaalit

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tehtävät ja luennot.

Arviointikriteerit

5 = Opiskelija osaa ohjelmoida erinomaisesti JavaScript-ohjelmointikielellä ja toteuttaa tomivan interaktiivisen web-sovelluksen
3 = Opiskelija osaa ohjelmoida hyvin JavaScript-ohjelmointikielellä ja toteuttaa toimivan interaktiivisen web-sovelluksen
1 = Opiskelija osaa JavaScript-ohjelmoinnin perusteet

Arviointimenetelmät

Tehtävät ja harjoitustyö. Numeerinen arvio (0-5).


Takaisin