VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > JavaScript (TK00BG71) > 2023-2024

JavaScript

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG71
OPS: TK 2022 / 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 / 2 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy / Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ulvinen, Tero
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2023-1A8.1.2024 – 30.4.2024Tero UlvinenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3002TK2022-2A, TK2022-2B21.8.2023 – 17.12.2023Tero UlvinenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3004TK2023-1B8.1.2024 – 30.4.2024Tero UlvinenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää web-teknologioita ja web-sovelluskehitystä. Opiskelija osaa JavaScript kielen perusteet ja osaa luoda JavaScriptillä web-sivuille vuorovaikutteisia toiminnallisuuksia. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa JavaScript-ohjelmointikieltä web-projekteissa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Verkkoympäristön ohjelmointi 5 op

Sisältö

JavaScript ohjelmointi ja web-sivuston interaktiivisuus
- Syntaksi ja koodirakenne
- JavaScript muuttujat ja taulukot
- Tapahtumankäsittelijät
- Komentorakenteet
- JavaSript funktiot
- Lomakkeiden käsittely
- Merkkijonot ja matemaattiset laskutoimitukset
- olio-ohjelmointi JavaScriptissä
- APIT


Aluevaikuttavuus

Huomioidaan alueen yritysten ohjelmointitarpeita

Kansainvälisyys

englanninkielistä materiaalia

Opiskelumateriaali

JavaScript oppaat ja manuaalit

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tehtävät ja luennot.

Arviointikriteerit

5 = Opiskelija osaa ohjelmoida erinomaisesti JavaScript-ohjelmointikielellä ja toteuttaa tomivan interaktiivisen web-sovelluksen
3 = Opiskelija osaa ohjelmoida hyvin JavaScript-ohjelmointikielellä ja toteuttaa toimivan interaktiivisen web-sovelluksen
1 = Opiskelija osaa JavaScript-ohjelmoinnin perusteet

Arviointimenetelmät

Tehtävät ja harjoitustyö. Numeerinen arvio (0-5).


Takaisin