VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Työyhteisön johtaminen (SSYS1505)

Työyhteisön johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1505
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SSY 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Uusi-Kakkuri, Piia
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SY-1Y31.8.2015 – 19.12.2015Regina NurmiSuomi14.8.2015 – 13.10.2015
2S-SY-1Y26.8.2016 – 23.12.2016Riku Niemistö, Regina NurmiSuomi22.8.2016 – 19.9.2016
3S-SY-1Y1.9.2017 – 22.12.2017Regina NurmiSuomi21.8.2017 – 18.9.2017
4S-SY-1Y31.8.2018 – 21.12.2018 Suomi20.8.2018 – 17.9.2018
5S-SY-1Y26.8.2019 – 22.12.2019Regina NurmiSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
3001SSY2020-1Y24.8.2020 – 20.12.2020Hannele LaaksonenSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002SSY2021-1Y1.8.2021 – 31.12.2021Hannele LaaksonenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3003SSY2022-1Y22.8.2022 – 31.12.2022Piia Uusi-KakkuriSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3004S-SY-23S, SSY2023-1Y1.8.2023 – 31.12.2023Piia Uusi-KakkuriSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2023-2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustella strategian jalkauttamisen merkityksen osana tuloksellista ja toimivaa organisaatiota
- kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- johtaa ja uudistaa toimintaa erilaisissa toimintaympäristöissä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 h
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 15 h
- itsenäistä opiskelua ja ryhmätyö 93 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- Henkilöstöstrategia ja henkilöstösuunnitelma osana organisaation toimintaa
- Osallistava ja monialainen johtajuus
- Organisaatiokulttuuri
- Oppivan organisaation periaatteet
- Työyhteisön johtaminen ja toimivuus, työhyvinvointi, työsuojelu, työturvallisuus ja työyhteisön haastavat tilanteet
- Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetusta, ohjattua verkko-opetusta (Moodle) sekä itsenäistä opiskelua.

Arviointikriteerit

Taso 5: opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti strategista työskentelyä organisaation kaikilla tasoilla ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa
- analysoi ja pohtii työyhteisön johtamisen menetelmiä sekä työhyvinvointia kehittäviä toimenpiteitä ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa

Taso 3: opiskelija
- kuvaa strategisen työskentelyn merkityksen työyhteisössä ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa työyhteisön johtamisen menetelmiä sekä työhyvinvointia kehittäviä toimenpiteitä ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 1: opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti strategiatyötä ja sen merkitystä organisaation johtamisessa
- kuvaa esimerkinomaisesti työyhteisön johtamisen menetelmiä sekä työhyvinvointia kehittäviä toimenpiteitä

Arviointimenetelmät

Opetukseen osallistuminen ja ennakkotehtävät, kirjatentti sekä oppimispäiväkirja. (0-5)


Takaisin