VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (SSY) > 2021

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (SSY 2021)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2021
Laajuus: 90 op
Kesto: 3 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi12OP
 
SSY2021-1001SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT55
SSY2021-1002Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen25
SSYS1401Tieteellinen kirjoittaminen ja tiedonhaku1
SSYS1402Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen4
SSYS1403Tutkimustyön lähtökohdat2
SSYS1404Laadullinen tutkimus3
SSYS1405Tilastollinen tutkimus3
SSYS1406Projektin hallinta3
SSYS1407Organisaation toiminnan kehittäminen5
SSYS1408Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen4
SSY2021-1003Sosiaali- ja terveysalan johtaminen22
SSYS1501Itsensä johtaminen2
SSYS1502Sosiaali- ja terveysalan strategiset lähtökohdat6
SSYS1503Johtamisen tietoperusta2
SSYS1504Henkilöstöjohtaminen6
SSYS1505Työyhteisön johtaminen4
SSYS1506Työyhteisöviestintä2
SSY2021-1004Talousosaaminen sosiaali- ja terveysalalla8
SSYS1601Talousjohtaminen4
SSYS1602Palveluliiketoiminnan johtaminen4
 
SSY2021-1005VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT5
SY00BG57Asiakasviestintä sosiaali- ja terveysalalla
 
SSY2021-1006OPINNÄYTETYÖ30
SSY0000Opinnäytetyö