VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (SSY) > 2024

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (SSY 2024)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2024
Laajuus: 90 op
Kesto: 1,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi12OP
 
SSY2024-1001SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT56
SSY2024-1002Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen25
SSYS1401Tieteellinen kirjoittaminen ja tiedonhaku11
SSYS1402Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen44
SSYS1403Tutkimustyön lähtökohdat22
SSYS1404Laadullinen tutkimus33
SSYS1405Tilastollinen tutkimus33
SSYS1406Projektin hallinta33
SSYS1407Organisaation toiminnan kehittäminen55
SSYS1408Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen4
SSY2024-1003Sosiaali- ja terveysalan johtaminen23
SSYS1501Itsensä johtaminen2
SSYS1502Sosiaali- ja terveysalan toiminnan strategiset lähtökohdat6
SSYS1503Johtamisen tietoperusta2
SSYS1504Henkilöstöjohtaminen6
SSYS1505Kestävän johtamisen ulottuvuudet5
SSYS1506Työyhteisöviestintä2
SSY2024-1004Talousosaaminen sosiaali- ja terveysalalla8
SSYS1601Talousjohtaminen4
SSYS1602Palveluliiketoiminnan johtaminen4
 
SSY2024-1005VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT4
SY00BG57Asiakasviestintä sosiaali- ja terveysalalla
 
SSY2024-1006OPINNÄYTETYÖ30
OY00BO53YAMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus5
OY00BO54YAMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus10
OY00BO55YAMK-opinnäytetyö, päätösvaihe15