VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Työyhteisön johtaminen (SSYS1505) > 2022-2023

Työyhteisön johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1505
OPS: SSY 2022
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Häyry, Marjo-Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003SSY2022-1Y22.8.2022 – 31.12.2022Piia Uusi-KakkuriSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustella strategian jalkauttamisen merkityksen osana tuloksellista ja toimivaa organisaatiota
- kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- johtaa ja uudistaa toimintaa erilaisissa toimintaympäristöissä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 h
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 15 h
- itsenäistä opiskelua ja ryhmätyö 93 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- Henkilöstöstrategia ja henkilöstösuunnitelma osana organisaation toimintaa
- Osallistava ja monialainen johtajuus
- Organisaatiokulttuuri
- Oppivan organisaation periaatteet
- Työyhteisön johtaminen ja toimivuus, työhyvinvointi, työsuojelu, työturvallisuus ja työyhteisön haastavat tilanteet
- Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetusta, ohjattua verkko-opetusta (Moodle) sekä itsenäistä opiskelua.

Arviointikriteerit

Taso 5: opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti strategista työskentelyä organisaation kaikilla tasoilla ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa
- analysoi ja pohtii työyhteisön johtamisen menetelmiä sekä työhyvinvointia kehittäviä toimenpiteitä ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa

Taso 3: opiskelija
- kuvaa strategisen työskentelyn merkityksen työyhteisössä ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa työyhteisön johtamisen menetelmiä sekä työhyvinvointia kehittäviä toimenpiteitä ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 1: opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti strategiatyötä ja sen merkitystä organisaation johtamisessa
- kuvaa esimerkinomaisesti työyhteisön johtamisen menetelmiä sekä työhyvinvointia kehittäviä toimenpiteitä

Arviointimenetelmät

Opetukseen osallistuminen ja ennakkotehtävät, kirjatentti sekä oppimispäiväkirja. (0-5)


Takaisin